Garážová vrata

Průmyskový sektor


Privátní sektor

Garážová vrata se dělí dle způsobu použití a to na privátní nebo průmyslový sektor. Jsou určena pro garáže , vjezdy, parkoviště výrobní haly, pro předělení prostorů ( průmyslové rychloběžné clony ) a jiné. Design vrat je dokonale přizpůsoben běžným potřebám a standardům.  Povrchovou úpravu lze samozřejmě po konzultaci libovolně přizpůsobit daným potřebám. Ovládání vrat může být ruční (privát, malé rozměry ), elektrické ( jednofázové, třífázové pohony a nízkonapěťové ). Řízení pohonů od tlačítka až po řízení vjezdů s parkovacím režimem. Veškerá vrata mají příslušnou certifikaci od autorizované osoby.

© 2018 LABO Moravia, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.