Sekční vrata

Místem šetřící vratový systém.

LABO MOravia - Sekční vrataSekční vrata se otvírají nahoru. Tím se vytváří místo před vraty a za vraty. Ani v hale se užitečné místo nepromarní, protože vratové křídlo se odstaví pod stropem, souběžně se střechou nebo kolmo u stěny. Díky dorazu za otvorem je zcela využit světlý průjezd. To téměř vylučuje poškození. Díky mnoha různým druhům kování se sekční vrata přizpůsobí každé hale. U novostavby i renovace.

Ve smyslu úspory energie jsou dnes mnohé průmyslové a živnostenské objekty vybavovány energii šetřící tepelnou izolací, která zahrnuje i velké uzávěry otvorů. Velkoplošně prosklená vrata přivádějí denní světlo a díky vizuálnímu kontaktu jsou zároveň přínosem pro bezproblémový průběh dopravy v úseku vrat a také bezpečnosti pracovníků.

Průmyslová vrata se dodávají standardně v 12 základních zvýhodněných barvách dle stupnice RAL: Ocelová vrata se dodávají na vnější straně barevná a uvnitř bílá, aby hala působila světle.

Sekční průmyslová vrata se dodávají jednostěnná bez izolace, dvoustěnná s izolací, ocelově-hliníková, ocelově-hliníková s termoprofilem, hliníková, hliníková plně prosklená.

Nedílnou součástí vrat jsou pohony a řízení. Technika pohonů je na nejvyšší úrovni. Navzájem sladěné a dlouhodobě testované komponenty Vám dodají jistotu trvalého používání vrat. Řídící systém s jednotným konceptem obsluhy a všeobecným indikátorem se 7-mi segmenty usnadňuje každodenní používání. Stejné velikosti skříní, svazky kabelů, zjednodušují nejen montáž, ale i pozdější doplňování funkcemi.

Zkušení odborní poradci Vás doprovází od plánování, objektu, přes technické vyjasnění až po kolaudaci.

Fotogalerie - Sekční vrata

© 2018 LABO Moravia, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.