Rolovací vrata

Velká, robustní, ale i dekorativní.

LABO Moravia - Rolovací vrata

Extrémně vysoké a nebo extrémně široké uzávěry jsou tradiční doménou rolovacích vrat. Z kdysi klasického typu vrat pro drsný provoz se dnes stala také opticky atraktivním uzávěrem, který se dobře hodí ke vzhledu náročně utvářených hal, ale přesto je dostatečně robustní, aby zcela bez poškození přestál i tvrdý každodenní provoz. Hörmann vrata se dodávají z oceli a hliníku v jednostěnném nebo dvoustěnném provedení.

Mezi exkluzivní provedení rolovacích průmyslových vrat patří vrata DECOTHERM. Lamela je z galvanicky zušlechtěné oceli s polyuretanovým jádrem bez freonů. Povrch lamely tvoří speciální nátěr proti povětrnostním vlivům, oděru a hluku. Konkávní průřez lamely zajišťuje zvlášť malou potřebu překladu.

Zajímavou volitelnou možností u všech rolovacích vrat Hörmann je patentovaný systém ZAK, který navíjecí hřídel posune souběžně se zvětšováním nebo zmenšováním průměru navinutého balu, takže rolovací pancíř se ve vedení pohybuje vždy vertikálně. Zabráněním šikmého tahu se uzavře mezera mezi rolovacím pancířem a překladem. Dosáhne se těsnějšího ukončení překladu. Efekt tohoto systému se zvyšuje tím, že navíjecí hřídel může absorbovat zatížení větrem.

U rolovacích vrat jsou pohon a ovládání samostatnými součástmi, které se snadno montují.

Nástrčný pohon je ideální pro menší a střední rolovací vrata. U rolovacích vrat classic se doporučuje použití výše zmíněného systému ZAK.

Řetězový pohon se používá pro velká rolovací vrata.

Pohony jsou vybaveny konektory pro síťová a ovládací vedení. Všechny pohony se dodávají sériově s integrovaným záchytným zařízením. Řídící systém s jednotným konceptem obsluhy a všeobecným indikátorem se 7-mi segmenty usnadňuje každodenní používání. Stejné velikosti skříní, svazky kabelů, zjednodušují nejen montáž, ale i pozdější doplňování funkcemi.

© 2018 LABO Moravia, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.