Vjezdové brányBránové systémy jsou určeny pro privátní účely, parkoviště a průmyslové objekty.

Podle systému otvírání lze bránové systémy obecně rozdělit na křídlové a posuvné. Montáž provádíme jak na konstrukci stávající, tak na konstrukci novou. Pohony jsou mechanické nebo hydraulické, které lze ovládat pomocí tlačítek, kódových spínačů, dálkového ovládání případně pomocí elektromagnetických smyček. Záleží na způsobu umístění a na požadavcích zákazníka.

Křídlové brány se v převážné míře používají u rodinných domů v kombinací ovládání garážových vrat pomocí dálkového ovládání.

Posuvné brány se používají u rodinných domů, převážně však pro vjezdy do průmyslových objektů. Řízení je možné pomocí dálkového ovládání, kódových spínačů nebo magnetických karet. Posuvné brány jsou řešeny buď pomocí mechanických pojezdových kladek po vedení v celém průjezdním profilu. Druhou dokonalejší variantou je také mechanický pohyb speciálního profilu v pevně uložených ložiskových domcích. Profil je visutý a tak není závislý na znečištění vedení!

© 2018 LABO Moravia, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.